Mjesečna Arhiva: Kolovoz 2017

Natječaj za izbor ravnatelja

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97., 107./07., 94/13) te članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica na 15. sjednici održanoj dana 23.06.2017. godine raspisuje

„NATJEČAJ“ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tratinčica-Seget Donji.

Ravnatelj  će biti imenovan  na četiri godine.

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za :

  • odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

1.dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

2.dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik domovnice)

3.izjavu o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)

4.dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) 5.Životopis

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave . Pisane prijave s narečenom dokumentacijom podnose se na adresu: Dječji vrtić Tratinčica, Hrvatskih žrtava  bb, 21218 Seget Donji. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati. O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Uprava DV Tratinčica