Mjesečna Arhiva: Travanj 2018

Odluka o zapošljavanju

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“

HRVATSKIH ŽRTAVA BB

21218 SEGET DONJI

 

Klasa:022-02/18-01/9-1

Urbroj : 2184-03-5-1-18-1

Seget Donji, 17.04.2018.

Na temelju članka 51. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 22.sjednici održanoj 17.04.2018.god.donijelo je

 

ODLUKU

 

o zapošljavanju Zorane Pavković na radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme do povratka Kristine Tomaš s rodiljnog i roditeljskog dopusta.

 

Članak 1.

Zorana Pavković se zapošljava na određeno vrijeme do povratka Kristine Tomaš sa rodiljnog i roditeljskog dopusta.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća :

Anđelka Sučić, dipl. iur. v. r.