djeca_aktivnosti

Kao ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi Dječji vrtić „Tratinčica“ organizira i provodi aktivnosti vezane za promišljanje, osmišljavanje, pripremanje i implementaciju sadržaja odgoja i obrazovanja, u skladu sa njihovim razvojnim, socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama, a na temelju Programskih osnova i koncepcije razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja, utvrđenog od Ministarstva kulture, prosvjete i športa u veljači 1991.god. Elemenata standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta (NN.29/83) i Državni pedagoški standardi (NN.63/08..90/10.).

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja je doprinositi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, osmišljenim pedagoškim djelovanjem stručnih djelatnika na stvaranje optimalnih uvjeta za pravilan rast i razvoj djece.