Programska orijentacija našeg vrtića

Programi_Mapa

Redoviti Programi - njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim i razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima:

  • cjelodnevni ( 10-satni ) program
  • poludnevni ( 6-satni ) program

Program predškole: ( za mjesta: Ljubitovica, Prapatnica i Bristivica )


Kraći programi:

  • program ranog učenja stranog jezika – engleski jezik
  • sportski program – korektivna gimnastika
  • jednodnevni izleti i šetnje na području općine i okolice 
  • program kulturnog, športskog, vjerskog i umjetničkog sadržaja – sudjelovanje u javnim nastupima prilikom blagdana i određenih organiziranih događaja
  • obilježavanje svjetskih dana i svečanosti
  • posjete i prisustvovanje kazališnim predstavama i
  • posjete važnim ustanovama i institucijama.