Pravila reguliraju profesionalne obveze i odgovornosti odgojitelja i drugih zaposlenika, te naglašavaju važnost suradnje obitelji i vrtića i odgovornost u institucionalnom kontekstu:Bon_Ton
 1. Poštujte radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete.
 2. Osobno predajte i preuzmite dijete od njegovog ili dežurnog odgojitelja.
 3. Pismeno ovlastite tri punoljetne osobe, koje u slučaju vaše spriječenosti mogu uzeti dijete iz vrtića.
 4. Malodobne osobe ne smiju odvoditi djecu iz vrtića.
 5. Izvijestite odgojitelja o svakoj promjeni adrese ili broja telefona.
 6. Informirajte odgojitelje o djetetovim posebnim potrebama, zdravstvenim teškoćama i postupcima koji se primjenjuju u akutnim stanjima djeteta.
 7. Bolesno dijete ne dovodite u vrtić, a nakon bolesti donesite liječničku potvrdu da dijete može u skupinu.
 8. Oblačite dijete u višeslojnu odjeću ugodnu za igru, koja se lako skida i oblači, a obvezna je i jedna rezervna presvlaka.
 9. Ne donosite u vrtić kolače i druge prehrambene proizvode, koji nemaju istaknutu deklaraciju o proizvođaču, sastavu i roku trajanja proizvoda.
 10. Dogovorite s odgojiteljem pravila o donošenju kućnih igračaka i filmova (igračke i filmovi koji potiču na agresiju i koji mogu ozlijediti djecu nisu dopušteni donositi u vrtić).
 11. Zatvarajte dvorišna i ulazna vrata za sobom.
 12. Odazivajte se na roditeljske sastanke, radionice za roditelje i pozive odgojitelja na individualne razgovore o pojedinim problemima – bit će korisno za obje strane.
Roditelj ima pravo:
 1. Znati kako njegovo dijete zadovoljava svoje potrebe u vrtiću (odgojitelj ga informira o ponašanju i razvoju djeteta).
 2. Dobiti uvid u funkcioniranje vrtića i rad odgojitelja.
 3. Biti informiran o odgojnim i zaštitnim mjerama i postupcima.
 4. Pratiti razvoj i napredovanje u suradnji s odgojiteljima.
 5. Dobiti stručnu pomoć ustanove (odgojiteljice, ravnateljica…).
 6. Aktivno sudjelovati u životu i radu vrtića, putem različitih aktivnosti s djecom i odgojiteljima ( akcije prikupljanja ili izrade didaktičkog materijala, boravak u vrtiću za vrijeme prilagodbe, sudjelovanje u dječjim projektima, zajedničkim igraonicama, radionicama,druženjima sa djecom i odgojiteljima…).
Zbog svega ovoga vrlo je važno da odgojitelji i roditelji u međusobnu suradnju ulažu mnogo povjerenja, otvorenosti, tolerancije, objektivnosti i spremnosti za uvažavanje osobnih i profesionalnih kompetencija, usklađivanje odgojnih utjecaja i zajedničko rješavanje problema u razvoju i odgoju djece.