dokumenti

Naziv Dokumenta Vrsta Dokumenta
 NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ  word_tn
 Lista upisa za 2020-2021 ped.godinu  word_tn
 Rezultati upisa 2020. word_tn
Natječaj za upis 20-21 word_tn
Natječaj za upis 20-21 pdf_tn
Odluka o upisu 20-21 word_tn
Odluka o upisu 20-21 pdf_tn
Prijava za upis 20-21 word_tn
Prijava za upis 20-21 pdf_tn
UPITNIK ZA RODITELJE 20-21 word_tn
UPITNIK ZA RODITELJE 20-21 pdf_tn
Obavijest za roditelje word_tn
Godišnji financijski izvještaj za 2019. god./Obveze/POTRAŽIVANJE/Proračun / STANJE NOVČANIH SREDSTAVA / Bilješke o Proračunu DV TRATINČICA19 / Imovina excelword_tn
Izmjena Plana  Nabave  2019 excel
Plan Nabave 2020 excel
Obavijest o  ishodu po natječaju  word_tn
Poziv za upis djece u predškolu (malu školu) word_tn
Početak nove pedagoške godine word_tn
 Polazak u dječji vrtić  word_tn
Lista upisa 2019 word_tn
Natječaj za upis djece word_tn
Odluka o upisu word_tn
Prijava za upis djece 2019 word_tn
 Upitnik  word_tn
Privola za upise word_tn
 PlanNabave 2019 word_tn
PlanNabave 2018 word_tn
Obavijest vezano za sprječavanje sukoba interesa word_tn
 Godišnje izvješće  pdf_tn
Godišnji financijski izvještaj   excel
 Bilješke o Proračunu DV TRATINČICA  word_tn
Obavijest o natječaju word_tn
Natječaj za pedagoga  pdf_tn
Devetomjesečni_finnancijski_izvještaj 2018.  excel
 Polugodišnji financijski izvještaj 2018. excel
 Odluka o zapošljavanju 2018. word_tn
 Lista upisa 2018  word_tn
Upitnik za roditelje word_tn
Prijava za upis djece 2018 word_tn
Natječaj za upis djece 2018 word_tn
Odluka o zapošljavanju 17.04.2018. word_tn
Godišnje izvješće csv
Godišnje izvješće pdf_tn
Izmjene i dopune financijskog Plana DV word_tn
Financijski plan DV za 2018-2019 word_tn
Odluka o donošenju Fin. Plana 2017-2018-2019 pdf_tn
 Plan Nabave 2017 excel
Natječaj za upis 2017/2018  pdf_tn
Upitnik za upis 2017/2018  pdf_tn
 Pravilnik o jednostavnoj nabavi – 2017  pdf_tn
 Natječaj za izbor ravnatelja 2017 11.08.2017  pdf_tn
Odluka o zapošljavanju odgojiteljice 15.12.2017.  pdf_tn
Godišnji Financijski Izvještaj za 2017.  excel
PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU   excel
 Odluka o imenovanju službenika za informiranje  word_tn