Odluka o zapošljavanju Odgojiteljice

Na temelju članka 51. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 19.sjednici održanoj 15.12.2017.god.donijelo je

 ODLUKU

 o zapošljavanju Maje Murtić na radno mjesto odgojiteljice na neodređeno vrijeme.

Uprava DV Tratinčica

 

Kompletnu odluku možete pogledati na linku dolje:

Odluka

Natječaj za radno mjesto Odgojiteljica

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

(NN10/97,107/07,1 94/13) i SL 50. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica”Seget Donji,

Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 22.11.2017. donijelo je odluku o raspisivanju :

NATJEČAJ

Za radno mjesto Odgojitelj predškolske djece

Na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom ( 1 izvrsitelj/ica)

 

Uprava DV Tratinčica

Uvjete natječaja možete pogledati na linku dolje:

Natjecaj_odgojiteljica_27112017

Natjecaj_odgojiteljica_27112017_002

Poziv za upis djece u predškolu

POZIV ZA UPIS DJECE U PREDŠKOLU (MALU ŠKOLU)

Pozivaju se roditelji predškolske djece, (predškolci- djeca koja će do 31.ožujka 2018.godine navršiti 6 godina – školski obveznici) , a koji nisu obuhvaćeni redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u predškolu (malu školu).

Upis djece se vrši na temelju rodnog lista djeteta, potvrde o prebivalištu roditelja (osobna iskaznica roditelja),
u Upravi dječjeg vrtića „ Tratinčica” hrv. Žrtava bb Seget Donji, svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 sati.

Upis traje do 29.rujna 2017.godine.

Pohađanje predškole je besplatno.

Seget Donji, 18.09. 2017.godine.

UPRAVA

 

Natječaj za izbor ravnatelja

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97., 107./07., 94/13) te članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica na 15. sjednici održanoj dana 23.06.2017. godine raspisuje

„NATJEČAJ“ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tratinčica-Seget Donji.

Ravnatelj  će biti imenovan  na četiri godine.

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za :

  • odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

1.dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

2.dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik domovnice)

3.izjavu o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)

4.dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) 5.Životopis

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave . Pisane prijave s narečenom dokumentacijom podnose se na adresu: Dječji vrtić Tratinčica, Hrvatskih žrtava  bb, 21218 Seget Donji. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati. O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Uprava DV Tratinčica

Natječaj za upis djece 2017/2018

Objavljen je natječaj za upis djece u DV Tratinčica, za 2017 /2018. godinu.
Uvjete natječaja možete pročitati ovdje: NATJEČAJ,

a Prijavu i Upitnik, potrebne za upis, možete “Preuzeti” na svoje računalo,  te potom ispunjene obrasce donijeti u naš ured u vrtiću.

- PRIJAVA

Navedene dokumente možete također pronaći na stranici “Dokumenti”.

Vaš DV Tratinčica

Odluka o zapošljavanju 09.12.2016.

Na temelju članka 51. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 11.sjednici održanoj 09.12.2016.god.donijelo je

ODLUKU

 

o zapošljavanju na radno mjesto odgojiteljice u 10-satnoj grupi za zamjenu odgojiteljice do njenog povratka s bolovanja.

 

Odluka

Natječaj za odgojiteljicu – određeno radno vrijeme

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 56.Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 29.11.2016. donijelo je odluku o raspisivanju:

 

NATJEČAJA

za radno mjesto

 

1. odgojitelja/ odgojiteljice predškolske djece na određeno vrijeme – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

 

Pogledajte više na linku dole:

natjecaj_odgojiteljica

OBAVIJEST O POČETKU RADA 2016.

Dječji vrtić „Tratinčica“ Seget Donji započinje s radom 01.09.2016. god. (četvrtak).

Uprava DV Tratinčica